De afgelopen jaren heeft er een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden naar hernieuwbare energiebronnen als gevolg van de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de uitputting van traditionele energiebronnen. Thuisbatterijsystemen zijn een van de doorbraken die deze beweging leiden. Deze innovatieve oplossingen hebben  →